Hộp số tải năng trung bình Motovario

Hộp số tải năng trung bình Motovario

Ngày đăng: 04 - 10 - 23

Các hộp số tải trung Motovario dòng PBZ

Dòng hộp số trung bình chịu tải nặng của Motovario dòng PBZ bao gồm các loại hộp số song song helical và hộp số bevel-helical có tới 4 giai đoạn giảm tốc, được đặc trưng bởi mật độ công suất cao, kích thước nhỏ gọn, tính module cao, độ tin cậy và tỷ lệ hiệu suất/chắc chắn tích cực.

Các hộp số công nghiệp Motovario này đã được thiết kế để phục vụ các ứng dụng liên tục, đáng kể và đặc biệt khó khăn đòi hỏi nhiều phụ kiện, cũng như các tùy chọn dành riêng cho các lĩnh vực cụ thể: các đơn vị PBZ hoàn toàn đáp ứng tất cả những nhu cầu này, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngành công nghiệp chịu tải nặng.

Các hộp số tải trung Motovario dòng PBH

Dòng hộp số trung bình chịu tải nặng của Motovario dòng PBH bao gồm các loại hộp số song song helical và hộp số bevel-helical có tối đa 4 giai đoạn giảm tốc, được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy tối đa dưới các điều kiện khó khăn nhất như trong trường hợp ứng dụng với quán tính cao, quá tải, đỉnh điểm đột ngột và tải ngoại vi quan trọng.

Các tính năng của dòng sản phẩm mở rộng khả năng tùy chỉnh cao, đáp ứng các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các thông số kỹ thuật của người dùng đòi hỏi cao nhất và đáp ứng các yêu cầu với một nội dung công nghệ cao.

Các hộp số tải trung  Motovario dòng PBC

Dòng hộp số trung bình chịu tải nặng của Motovario dòng PBC bao gồm các loại hộp số song song helical và hộp số bevel-helical có tối đa 4 giai đoạn giảm tốc, được thiết kế theo một logic cao độ linh hoạt hóa và công nghiệp hóa đã cho phép mức độ chia sẻ cao của các thành phần chung, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tính cạnh tranh của các mẫu này.

Chủ yếu nhờ các thông số kỹ thuật thiết kế, các hộp số giảm tốc dòng PBC phù hợp đặc biệt cho các ứng dụng mùa hoặc dịch vụ không liên tục.

 

top