Sứ mệnh xanh: Rossi S.p.A và cam kết với phát triển bền vững

Sứ mệnh xanh: Rossi S.p.A và cam kết với phát triển bền vững

Ngày đăng: 25 - 09 - 23

Cam kết với tương lai xanh bền vững

Rossi S.p.A không chỉ là một nhà sản xuất hàng đầu về hộp số và hộp giảm tốc mà còn là một đối tác chân thành trong sự phát triển bền vững. Công ty cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và bền vững với môi trường và cộng đồng.

Tiến Về Mục Tiêu Net-Zero 2030

Rossi S.p.A đã đặt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp net-zero vào năm 2030. Bằng cách sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nguồn năng lượng tái tạo và cân bằng carbon, Rossi đang hướng tới mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, từ nguyên liệu đến tái chế.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp Quốc

Rossi S.p.A tận dụng sự ảnh hưởng tích cực của các sản phẩm và hoạt động của mình đến việc thực hiện 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc, cũng như 10 Nguyên Tắc Toàn Cầu về Kháng Tham Nhũng. Các lĩnh vực bao gồm Nhân Quyền, Lao Động, Môi Trường và Chống Tham Nhũng.

Tác Động Lớn Với 5 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Quan Trọng

Rossi đặt mục tiêu tác động tích cực đặc biệt đối với 5 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc. Công ty đang hỗ trợ những mục tiêu liên quan đến công việc đáng làm, sáng tạo và hạ tầng công nghiệp, tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm, hành động về biến đổi khí hậu, và hợp tác trong chuỗi giá trị để đạt được các mục tiêu.

Đưa Ra Giải Pháp Cho Một Tương Lai Bền Vững

Rossi S.p.A không chỉ cung cấp các sản phẩm xuất sắc mà còn mang lại giải pháp cho một ngành công nghiệp đang tiến tới. Với cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững, Rossi đóng góp một phần quan trọng vào việc xây dựng một tương lai mà chúng ta đều mong muốn.

Kết Luận

Rossi S.p.A không chỉ đứng đầu về công nghệ sản xuất mà còn về cam kết với phát triển bền vững. Công ty này đang thúc đẩy những thay đổi tích cực trong ngành công nghiệp và góp phần vào việc xây dựng một tương lai mà chúng ta có thể tự hào.

top